J Wurf vom Tüfelsland vom 21.10.2018

IMG 2218 IMG 2219 IMG 2226 IMG 2229
IMG 2230 IMG 2233 IMG 2234 IMG 2237
IMG 2238 IMG 2244 IMG 2251 IMG 2254
IMG 2265 IMG 2281 IMG 2282 IMG 2284
IMG 2289 IMG 2295 IMG 2296 IMG 2301
IMG 2306 IMG 2317 IMG 2320 IMG 2330
IMG 2331 IMG 2332 IMG 2334 IMG 2338
IMG 2340 IMG 2343 IMG 2159 IMG 2170
IMG 2177 IMG 2178 IMG 2180 IMG 2181
IMG 2182 IMG 2189 IMG 2190 IMG 2191
IMG 2192 IMG 2201 IMG 2208 IMG 2209
IMG 2210 IMG 2211 IMG 2217